اخبار

زندگی‌ نامه

نرگس کلهر متولد سال ۱۳۶۳ در تهران است. سال ۱۳۸۰ تحصیل در رشته کارگردانی در دانشگاه به اندیش تحت نظر استاد بزرگمهر رفیعا آغاز کرد، بعد از آن در کلاس‌های فیلمسازی عباس کیا رستمی و چندین فیلمساز بنام ایرانی‌ شرکت داشت. سال ۱۳۸۸ تحصیل در رشته ارتباط تصویری دانشگاه کمالالملک نوشهر به پایان رساند. در این میان در موسسات فیلمسازی در تهران مشغول به کار بود. سال ۱۳۸۸ نرگس کهر با فیلم کوتاه دارخیش به فستیوال نورنبرگ آمد، پس از آن مجبور به اعلام پناهندگی از کشور عالمان شد. سال ۱۳۸۹ تحصیل در رشته فیلمسازی دانشگاه مونیخ را آغاز کرد.دومین فیلم دانشجویی او به نام ” به من شلیک کن” در آلمان موفق به دریافت جایزه nonFiktional ۲۰۱۴ در آلمان شد، و همچنین نامزد بهترین فیلم کوتاه آلمان در سال ۲۰۱۴ شد.نرگس کلهر در زمینهٔ آرت فیلم و اکسپریمنتال در موزه‌ها و نمایش گاه‌های فراوان شرکت داشته. در این میان میتوان به جایزه بهترین فیلم اکسپریمنتال از جشنواره یوندردکس برای ساخت فیلم “کفن”. کار گروهی “نسفرتو نوت دید” در موزه شهر مونیخ و برگزیدگی فیلم “گیس” در جایزه سترتر فیلم مونیخ.

© Benedikt Schwarzer

فیلمبرداری

بدون گفتمان
ایران ، ۲۰۰۲
فیلم دیجیتال ، ۵ دقیقه ، فیلم تجربی

روشنگری‌های یک مرغ 
ایران ، ۲۰۰۴
۱۶ میلی متر ، ۶ دقیقه ، فیلم آزمایشی

باید میمردیم
ایران ، ۲۰۰۶
فیلم دیجیتال ، ۵ دقیقه ، فیلم تجربی

دارخیش
ایران ، ۲۰۰۸
دیجیتال ، ۱۵ دقیقه ، فیلم داستانی

مونیخ‌تهران
آلمان ، ۲۰۱۱
۱۶ میلی متر ، ۱۸ دقیقه ، مستند

به من شلیک کن
آلمان ، ۲۰۱۳
دیجیتال ، ۳۰ دقیقه ، مستند

کفن
آلمان ، ۲۰۱۴
۳۵ میلی متر ، ۵ دقیقه ، فیلم آزمایشی

لواشک
آلمان ، ۲۰۱۵
دیجیتال ، ۳۰ دقیقه ، مستند

گیس
آلمان ، ۲۰۱۶
دیجیتال ، ۱۵ دقیقه ، فیلم داستانی

لوگاری
آلمان ، ۲۰۱۶
۳۵ میلی متر ، ۴ دقیقه ، فیلم آزمایشی

ندا
آلمان ، ۲۰۱۷
۳۵ میلی متر ، ۵ دقیقه ، فیلم آزمایشی

به نام شهرزاد 
آلمان ، ۲۰۱۹
دیجیتال ، ۷۲ دقیقه ، مستند

مخاطب

پیمایش به بالا